I drygt hälften av landets kommuner är könsfördelningen bland chefer jämställd, vilket innebär att andelen kvinnor respektive män är 40 till 60 procent. Det visar nya siffror för 2018 från statistikmyndigheten SCB gällande förvärvsarbetande anställda i åldern 16-64 år på hela arbetsmarknaden

Alla sörmländska kommuner har minst 40 procent kvinnor bland cheferna. Allra högst andel kvinnor – 45 procent – har Vingåker och Nyköping. De placerar sig därmed på delad 39:e plats i landet.

Rikssnittet ligger på 41 procent kvinnor och 59 procent män i chefsposition. Andelen kvinnor har därmed ökat något sedan 2014, då könsfördelningen var 39 procent kvinnor och 61 procent män.