– Det är ett väldigt laddat beslut. Efter att ha jobbat heltid i 40 år vet jag ju inte hur man gör när man inte jobbar! Men jag känner att jag vill ta vara på tiden då jag fortfarande är pigg och frisk och känner att det finns mycket jag vill göra, säger Anna Jarl.

Egentligen hade hon tänkt stanna kvar som storförsamlingens kyrkoherde i ytterligare ett par år. Men lusten efter att göra andra saker i livet fällde till slut avgörandet.
Beslutet föregicks av en hel del vånda. Det fick värkas fram, medger hon.
– Men till slut kände jag att nu måste jag faktiskt bestämma mig. 
Förutsatt att församlingen finner den ”häftiga färgklick” som nu söks till hennes efterträdare, räknar Anna Jarl med att sluta i samband med att hon fyller 65 i höst. 
Hon har arbetat i Katrineholmsbygdens församling sedan 2012, först som enhetschef och från 2017 som kyrkoherde.

– Som präst slutar man sällan helt. Jag kan ta på mig prästuppgifter om jag så vill också som pensionär. Att vara kyrkoherde är ett slitsamt jobb på ett annat sätt. Det är mycket strategiskt arbete, personalansvar, kyrkoråd … Det kommer nog att kännas som en lättnad att lämna över det ansvaret till någon annan, tror hon.
Rekryteringen av en ny kyrkoherde lär sannolikt ta sin runda tid. Marknaden är inte precis nedlusad med erfarna präster som först ska behörighetsprövas och sedan har möjlighet att flytta, kanske med familj, till Katrineholmstrakten. 
För Anna Jarl det inte varit något problem under åren här, då hon med lätthet har kunnat arbetspendla från bostaden i Eskilstuna.

Det är en geografiskt stor församling med tio kyrkor som hennes efterträdare övertar. I arbetet som kyrkoherde ingår ansvaret för gudstjänst, verksamhet, nästan 100 anställda och en ekonomi där varje slant är viktig.
Trots krympande medlemssiffror i Svenska kyrkan, är den lokala församlingen enligt egen utsago i stark utveckling. Den som blir ny herde förväntas bidra med idéer, visioner och entusiasm i utvecklingen av såväl gudstjänster som församlingsliv – allt medan Anna Jarl kliver åt sidan för att ge sig själv gott om tid till annat:
– Jag har barn, barnbarn, saker som jag aldrig tycker att riktigt hinner med. Jag vill studera! Och mycket annat. Det blir inte som att ta semester. Nu gäller det att forma ett nytt, gott liv på ett annat sätt än med arbete.