Skolchefen: Hör av er till skolans rektor

Katrineholm 18 mars 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Orolig mormor", vars insändare publicerades den 3 mars.

Jag förstår att du är orolig för ditt barnbarn. Alla barn ska självklart få de stöd och de resurser som krävs för att barnets ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans de behöver. Samtidigt händer det att vårdnadshavare och skola inte är överens om vilka insatser som är bäst, och det beror på att man har olika perspektiv. 

Vårdnadshavare är de som bäst kan sina barn, medan skolan har ett professionellt pedagogiskt perspektiv om vilka insatser som kan fungera i barnets skolsituation. Vi skulle gärna få till en dialog med ditt barnbarns vårdnadshavare, för att tillsammans med dem se om det finns mer som ditt barnbarns skola kan göra. Vårdnadshavarna kan i första hand höra av sig till skolans rektor för att diskutera lösningar. 

Om de inte lyckas hitta en lösning kan de till exempel vända sig till bildningsförvaltningens klagomålshantering eller i sista hand till Skolinspektionen för att pröva om skolan gjort rätt bedömning. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa