Hög tid för klimatlösningar

Ett vanligt argument för att inte höja koldioxidskatten är att det skulle drabba glesbygden.

17 maj 2018 08:53

Fråga glesbygdsborna efter denna sommar av skogsbränder, vattenbrist och brist på djurfoder – ska vi på allvar ta tag i klimatförändringarna eller inte?

Ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen av koldioxidutsläpp är att höja koldioxidskatten. Det minskar utsläppen och stimulerar utbyggnaden av alternativ. Intäkterna från skatten kan man dela ut i lika stora delar en gång i månaden till befolkningen, så som nätverket Klimatsvaret föreslår.

Alla betalar i proportion till sina utsläpp, och alla får lika stor utdelning som alla andra. Förlaget är bra för de som har det dålig ekonomi eftersom storleken på utsläppen hänger nära ihop med storleken på inkomsten.

Utdelningen gör också att systemet inte blir en skatt i vanlig mening, vilket gör det lättare för politiker och medborgare att komma överens.

Det är hög tid att komma överens om klimatlösningar. Att även glesbygdsbor har mycket att vinna på ett stabilt klimat kan vi med våra egna ögon se redan idag. Gärna värme och sol, men om den här utvecklingen fortsätter föredrar jag trots allt barndomens somrar med mycket regn.

Konservativ miljökämpe

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!