Vi sätter barnens bästa i första rummet

Martina Johansson (C), riksdagsledamot Sörmland och Inger Fredriksson (C), gruppledare Katrineholm skriver om att sätta barnen i första rummet.

Martina Johansson (C), riksdagsledamot Sörmland och Inger Fredriksson (C), gruppledare Katrineholm skriver om att sätta barnen i första rummet.

Foto: Privat/Alice Staaf

Debatt2024-03-18 10:16
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots att Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020, är det fortfarande allt för få barn som kommer till tals inför och under beslut som rör dem. Flera rapporter från bland annat Inspektionen för vård och omsorg pekar på hur socialtjänsten i många fall misslyckas att låta barn komma till tals inför beslut som rör dem. Det har även förekommit flera fall där barn tvingats umgås med en eller båda sina föräldrar trots att det inte har varit till barnets bästa.

Det finns exempel där barn på olika sätt påverkas så att det skapas en osund relation till mamman eller pappan och för att motverka båda dessa situationer krävs ökad kunskap om hur barn berättar och hur vi kan förstå barnets situation. Det behövs även någon som enbart har barnets bästa för ögonen och inte föräldrarnas.

Centerpartiet fattade beslut i höstas att alla barn ska ha rätt till ett eget ombud vid vårdnadstvister. Förslaget är ett stort och viktigt steg för att kunna tillvarata barns bästa, och att deras rättigheter blir tillgodosedda när exempelvis föräldrarna strider om vårdnad, boende och umgänge. Utöver detta behövs andra åtgärder för att minska och korta tiden för tvisterna i domstol, bland annat enhetliga riskbedömningsmetoder och utbildning för samtal med barn i familjerättens arbete samt medling.

Rädda barnen har nyligen presenterat en undersökning som visar att 7 av 8 partier i riksdagen nu är överens om att utreda frågan om eget ombud för barn, vilket även tidigare utredningar påpekat. Med andra ord råder det en klar majoritet i riksdagen för att skrida till verket och få detta på plats.

Det parti som inte svarat ja på Rädda Barnens fråga är Moderaterna. Hur detta går hand i hand med deras engagemang för barnrättsfrågor är svårt att se. Om man säger sig vara ett barnrättsparti, varför vill de då inte utöka barnens rättigheter även när det gäller en vårdnadstvist mellan vuxna.

Att ge barn en egen klar och tydlig röst kommer ge ett tryggare liv för alla barn även när det råder en konflikt mellan barnets föräldrar. Barn behöver ett gott skydd i alla processer som rör dem.

Det är dags att faktiskt lyssna på barnrättsorganisationerna och på riktigt sätta barnens bästa i första rummet. För att detta ska bli verklighet behöver barn rätt till ett eget ombud vid tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Martina Johansson (C)
Riksdagsledamot och talesperson för familjerätt

Inger Fredriksson (C)
2:e vice ordförande Socialnämnden Katrineholm