Vill fortsätta utveckla kulturen i regionen

Insändare 4 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vi inom vården talar om den hela människan ser vi till fyra dimensioner; fysisk, psykisk, social och existentiell. När dessa fyra delar är i balans, när där råder samklang, mår människan bra.

Regionen har därför i uppdrag att möta alla dessa delar. I valdebatten talas huvudsakligen om de fysiska och psykiska delarna. Det är för få vårdplatser och för långa köer, psykiatrin behöver utvecklas för att ta emot ett ökat antal patienter med behov utifrån de fysiska och psykiska dimensionerna. Jag/vi säger på intet sätt emot detta. 
Vad vi talar mindre om är de sociala och existentiella delarna.

Inom vården möts dessa frågor bland annat av paramedicin, kuratorer och religiösa företrädare, men regionen har även ansvar för kommunikation och kultur. Det finns partier som anser att regionen ska dra ner på kostnaderna för kulturen. Så kan man tänka när man inte har förståelse för kulturens betydelse för människans utveckling såväl historiskt som individuellt.

Kulturens stora egenvärde för mänsklig utveckling och hälsa är en primär grund för att utveckla ett hållbart samhälle. Ett aktivt kulturdeltagande gagnar både den enskilde och samhället, genom ökad förmåga till återhämtning efter sjukdom och ökad samhällelig delaktighet och sociala kontaktytor vilket även motverkar utanförskapets ohälsorisker.

Vi liberaler vill fortsätta att utveckla kulturen. Politikens uppgift är att stimulera och hjälpa till för att ge möjlighet att bedriva en väl utvecklad kulturverksamhet över hela länet. Detta tillsammans med fysisk och psykisk vård ger en god förutsättning för att hela människan.


 
 
 
 
 
 
Sörmland: Valet 2022

Mansdominerat i nya regionstyret – endast en kvinna i toppen: "Så trött på att vi bara pratar om jämställdhet"

Mansdominerat i nya regionstyret – endast en kvinna i toppen: "Så trött på att vi bara pratar om jämställdhet"

Ulf Kristerssons väg från Sörmland till makten: ✓Gymnastiken ✓Betygen från Eskilstuna ✓Pizzakvällarna ✓"Alltid glad"

Ulf Kristerssons väg från Sörmland till makten: ✓Gymnastiken ✓Betygen från Eskilstuna ✓Pizzakvällarna ✓"Alltid glad"
Visa fler
Kommentera
Ämnen du kan följa