Vill fortsätta lägga mindre pengar på politisk styrning

Insändare 5 september 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fyra år har förflutit sedan vi röstade fram vårdpartiet Vård för pengarna i Sörmland till en stor framgång i regionvalet. Efter att 2014 fått 8 platser i regionfullmäktige ökades antalet till 15 valet 2018, där hela församlingen består av 79 platser. Detta valresultat förpliktigar och även om grundidén för partiet till stora delar genomförts med stor framgång, så kan vi inte sitta stilla nöjda! Låt oss gå till valurnorna nu 2022 och lägga våra röster även detta år för VFP!

Flera vårdplatser har skapats under mandatperioden, man har tillfört fler händer i vården och satsat på de befintliga sjukhusen i Sörmland, man har slutat dela ut fler fallskärmar och man betalar tillbaka partistöd. Dessutom har man stärkt krisberedskapen.

Grundidén att regionens resurser skall omfördelas, så att mer pengar går till vård och mindre pengar till politisk styrning och central administration, kommer fortfarande vara en ledstjärna för partiet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa