Viktigt att skydda jordbruksmarken

Insändare 13 april 2022 21:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Centerns debattartikel "Vi borde värna vår goda jord" publicerad den 5 april. 
I sitt förslag till budget för Katrineholms kommun 2022 föreslog Miljöpartiet ett förbud mot byggnation på jordbruksmark. I en debattartikel i KK den 5 april ansluter sig Centern i Katrineholm till den ståndpunkten. Det är vi mycket glada för.

Precis som Centern skriver i sin artikel har ansenliga arealer jordbruks- och betesmark försvunnit under de senaste tio åren. Miljöpartiet har under innevarande mandatperiod i princip sagt nej till all exploatering av jordbruksmark. Men tyvärr har vi varit väldigt ensamma om detta ställningstagande. 

Ska vi kunna öka försörjningsgraden i närtid och dessutom ge människor i framtiden möjlighet att skaffa sig mat måste vi tänka om, inte bara när det gäller odlingsbar mark, utan när det gäller markanvändning överhuvudtaget. Inte minst för att värna den biologiska mångfalden. Det är inte okej att ständigt exploatera nya områden, till synes utan en tanke på vilka värden som går förlorade. Vi tycker att man i mycket större utsträckning måste använda sig av mark som redan är tagna i anspråk, och inte ständigt se sig om efter lättåtkomlig åkermark för nya etableringar.

Men om vi återgår till Centerns artikel är vi nu väldigt glada över att få stöd i det viktiga arbetet som det innebär att skydda jordbruksmark för framtiden. Förhoppningsvis kommer det ställningstagande som artikelförfattarna ger uttryck för även att visa sig när det är dags att ta ställning i enskilda ärenden. Hittills har vi som sagt känt oss väldigt ensamma.
 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa