Vi sätter alltid våra brukares behov främst

Insändare 11 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående köerna inom äldreomsorgen. Den demografiska strukturen i befolkningen har varit i fokus bland svenska forskare och politiker det senaste decenniet. Enligt SCB kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent mellan 2019 och 2030. Det motsvarar en ökning med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år gamla. En stor orsak till denna utveckling är den förbättrade vården i samhället.

Vi socialdemokrater i Katrineholm såg denna utveckling tidigt och valde att agera redan 2016. Då beslutades att ett nytt äldreboende ska byggas. Hösten 2020 stod Dufvegården klar.

När alla renoveringar är klara har vi ökat med 96 platser. Furuliden kommer efter renoveringen ha fler platser än tidigare. Strandgården är inflyttningsklart med 54 platser i dagarna.

När man väntar på boende erbjuds korttidsboende, som är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. Här finns personal dygnet runt. Eller så erbjuder vi utökade insatser i hemtjänsten. Man kan även som anhörig bland annat få avlastning i hemmet och annat stöd från Anhörigcentralen.

Kötiderna varierar över tid. Det som inte förändras över tid är att vi alltid sätter våra brukares behov främst.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa