Vi har inte tillgång till sedelpressen

"Vi tar ansvar och vi tänker inte skuldsätta dagens och morgondagens invånare upp över öronen", skriver KD, M och C i insändarsvaret.

"Vi tar ansvar och vi tänker inte skuldsätta dagens och morgondagens invånare upp över öronen", skriver KD, M och C i insändarsvaret.

Foto: Martina Holmberg / TT

Insändare2023-11-23 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Precis som Robert Skoglund (S) och Håkan Östlund (MP) skriver finns behov i alla nämnder i Vingåkers kommun. Det har det alltid gjort, i alla år, i alla kommuner. Särskilt när det är dags att besluta om budget. Precis som majoriteten av landets kommuner befinner sig Vingåker i ett mycket tufft ekonomiskt läge på grund av inflation ökade priser, löner, hyror, livsmedel och pensioner. Trots en prognos på -29 miljoner i år och ett budgetförslag på -23 miljoner nästa år får nämnderna kompensation för största delen av löne- och hyresökningar. 

Fram till 2026 satsar Allians för Vingåkersbygden (M, C, KD) ytterligare en miljon årligen för att förbättra Slottsskolans arbetsmiljö samt 1,7 miljoner för att planeringen för ny sporthall, nytt badhus och ny förskola på Norr ska fortsätta. Men vi har inte tillgång till den s- och mp-märkta sedelpressen och kan inte dela ut ännu mer pengar eftersom de inte finns. Vi tar ansvar och vi tänker inte skuldsätta dagens och morgondagens invånare upp över öronen. 

Däremot har vi en stark tilltro till vår kommun och våra medarbetare. Vi ser möjligheter och är övertygade om att Vingåkersbygden måste och kan växa. Vårt mål att åter bli 10 000 invånare innebär att kommunens intäkter kan öka med cirka 85 miljoner årligen jämfört med i dag. Det är ett mål med utmaningar men som kan säkra utbud och en fortsatt god kvalitet på morgondagens vård, skola och omsorg.