Vem fattar besluten om Lasstorp – i realiteten?

Insändare 22 juni 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Christer Sundqvist (M) berättar att det inte är Dahlström eller hans efterträdare som egenmäktigt fattar beslut i Katrineholm. 

Tror han själv på detta? Det är i så fall oroväckande. Teoretiskt och formellt har Sundqvist rätt. Men så fungerar inte politiken i praktiken, det vet alla, utom möjligen Sundqvist.

Det största partiet har det största inflytandet, och så bör det vara. Men det betyder inte att man inte ska lyssna till synpunkter och kritik. Och det har ju aldrig varit Göran Dahlströms bästa gren. Alla invändningar körs över. 

Katrineholm växer med mycket nya byggnader och hårdgjorda ytor… Det är kommunstyrelsens politiker som fattat beslut om att dagvattenproblematiken och därmed också att översvämningar vid koloniföreningen på något sätt ska lösas.”

Läs den sista meningen en gång till! Problemen ska lösas. Det är ett beslut! Vad smart! 

Den intressanta frågan är ju hur.

…”hur det ska lösas lämnar vi över till är våra professionella tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen.”

Fantastiskt! Man ger förvaltningen i uppdrag att lösa ett problem där man inte ens får utreda det självklara, nämligen vad det skulle kosta att låta koloniföreningen bli kvar. Lös problemet, men se till att det går koloniföreningen emot! Och för att riktigt visa att man skiter i vad förvaltningen kommer att komma fram till, så går Dahlström två dagar senare ut med beskedet: ”De måste flytta!”

Den samlade oppositionen föreslog att nollalternativet (= ingen flytt) skulle tas med i direktiven. Hur röstade du Sundqvist? 

Ämnen du kan följa