Vem är bakåtsträvande?

Insändare 2 februari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kritiken mot Guldhuset på torget är massiv. Men det finns också några insändare som är för bygget. De tycker att uppförandet av huset skulle täppa till truten på de bakåtstävande gnällspikarna som är emot huset (jag förmodar att jag räknas in i den kategorin). Några andra argument har de inte. För att visa att vi kritiker inte ägnar oss åt löst tyckande, har jag plockat några citat ur Länsmuseets yttrande:

Antikvariska synpunkter: "Ett argument som framförs i planbeskrivningen är att byggnaden ska vara landmärkesbildande. En diskussion kring detta förs inte. Det märks också att formuleringar och bilder i planbeskrivningen tillhör det tidigare planförslaget, vilket blir förvirrande.”

”Stortorget ramas idag in av monumentala byggnader från olika perioder och med olika stiluttryck, vilket konstateras i kulturmiljöunderlaget. I planbeskrivningen har detta konstaterande vänts till ett argument för att bebygga torgmiljön med en ny byggnad med avvikande gestaltning. Museet ifrågasätter detta.”

”Förslaget har tagit fasta på en formulering i kulturmiljöunderlaget om att byggnaden gärna får vara djärv i sin utformning, men har inte tagit med resten av meningen, där det står att den nya byggnaden ska relatera till befintlig bebyggelse vad gäller volym och höjd.”

”Byggnadshöjder och volymer… 23 meter totalhöjd anges på plankartan. Museet vill återigen tydligt framföra att detta är för högt.”

”Gestaltningen av byggnaden: ... Är verkligen en guldfärgad plåtfasad anpassad till platsen och den omgivande bebyggelsemiljön där byggnaderna genomgående har putsade fasader?”


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa