Värna lantbruket och lantbrukarna

Insändare 11 augusti 2022 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våra stora viltstammar orsakar i vissa delar av länet stora skador. Det är främst betesskador men även ligg-, tramp-, och bökskador.

Spillning och bökskador på vall påverkar kvalitén på ensilage och slagen vall. Mjölkbönder får problem med sin mjölkbesättning när jordsporer i fodret orsakar hälsoproblem för kor, som ofta drabbas av juverinflammationer. Konsekvensen av juverinflammation blir ökat antibiotikaanvändande och karens för leverans av mjölk.

För att hålla skadefrekvensen nere på jordbruksmark utöver förvaltande jakt används olika metoder som avlysningsjakt, skyddsjakt, och skrämsel. Även stängsel kan hjälpa men är dyrt och kräver stort underhåll. Grödval kan också bidra till att minska skador och avledningsåkrar med alternativa grödor kan hjälpa.

Dagens lantbruk drabbas inte bara av klövvilt utan även av fågellivet. Stora mängder gäss, sångsvan och tranor orsakar lokalt stora skador på både vall och grödor.

Kostnaderna för lantbruket har under några år skenat och sista halvåret i stort sett omöjliggjort att odla. En modern traktor idag drar cirka 80 liter i timmen.

Utsädespriserna har skjutit i höjden och utöver det har inköpspriset på maskiner ökat med drygt 30 procent, likaså reservdelar och service på maskinerna.

Moderaterna i Vingåker kommer jobba för att värna lantbruket och lantbrukarna.

  • Värna och beakta brukningsvärd jordbruksmark i plan- och exploateringsprocesser.
  • Höja självförsörjningsgraden.
  • Förenkla regelverket.
  • Lyfta alla miljö nyttiga åtgärder lantbrukare gör.
  • När statliga bolag gör intrång på privatägd jordbruksmark ska allmännyttan först redovisas, annars ska markägaren ersättas med marknadsmässigt pris.
  • Införa Tillsyns- och tillståndsmodellen enligt Rättviksmodellen.

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa