Värna Kullbergska

Insändare2024-03-04 14:56
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den grupp som kommer att drabbas mest om det blir besparingar, uppsagd personal, stängda avdelningar, är alla äldre som behöver kontakt med sjukhuset på ett eller annat sätt för att få hjälp med allt runt sina sjukdomar, både dom som uppkommer under åren och dom som man redan har.

Vi har ett sjukhus som ligger på 5:e plats i landet när det gäller vården av hjärtpatienter och vården av strokepatienter är också den en av den bästa i landet. Vi har ett topputrustat och ombyggt samt nybyggt sjukhus, allt detta gör att vi måste kämpa för att få behålla alla funktioner, tillräckligt med personal som har skälig lön så att man stannar och inte söker sig till bemanningsföretagen, bra arbetsmiljö samt möjligheten till återhämtning och sammanhängande ledighet. Se över vikarie anskaffningen och hanteringen av desamma gällande samma villkor som ordinarie personal, så att man vill arbeta på denna arbetsplats.

Kullbergska är viktig för vår kommun och dess invånare och det skapar trygghet att veta att man kan vända sig dit alla tider på dygnet. Deltagarna på årsmötet tog beslut om att stå bakom detta uttalande