Varför ska vi ha kärnkraftverk?

Insändare 7 juni 2022 07:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vi en gång byggde ut med kärnkraft i Sverige var det för att överbrygga övergången från oljan för att producera el. Övergångstiden skulle då vara 20– 25 år, efter den tiden skulle inga kärnkraftverk vara i drift. "Det säger ni nu", hördes röster. "Det är helt säkert", blev svaret. Vem ska vi kunna lita på? Kan vi lita på allt vad Putin säger nu också?

När det gäller kärnkraften så kan mänskligheten mycket lite av hela processen. För 50 år sedan sa man att avfallet lovar vi att ordna. Vi kan fortfarande bara klyva den enklaste av atomerna, även om vi utvecklat detta lite under årens gång. Fortfarande använder vi uran som bränsle, trots att det går lika bra med torium som lämnar kortare nedbrytning av avfallet, 1000 år istället för 100 gånger längre tid.

Vem finansierar byggandet av kärnkraftverken? I dag har vi mycket billig energi från vattenkraft, vindkraft och solceller, men efterfrågan av mer el är omättlig för vissa partier trots att kärnkraft blir dyrare att producera än mer miljövänliga alternativ. Vi producerar ju alltför mycket till sopberget, och sedan säger man att kärnkraften är fossilfri. Är förbränningen av sopor fossilfri? Varför inte lägga mer elkrävande industri till Island, där det är överskott på el. Och bilarna går väl bättre på vätgas än med batterier som fordrar mycket el vid tillverkningen och vad händer när de skrotas?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa