Vårda arbetsmiljön för anställda i vård och omsorg

Insändarskribenten ser flera risker med nya scheman och nya tidsregler.

Fokus bör ligga på vårdtagarnas behov, skriver insändarskribenten.

Fokus bör ligga på vårdtagarnas behov, skriver insändarskribenten.

Foto: Gorm Kallestad/TT

Insändare2023-11-28 19:11
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Psykisk ohälsa kommer att bli ett faktum inom vård och omsorg när de nya bestämmelserna genomförs angående tidsregler, resurspass
och grundschema. Veto som är ett önskemål inom schemaläggning ska tas bort, ingen har informerat arbetstagare kring detta. 

Vi blir av med möjligheten att önska hur vi vill arbeta. Detta försvårar vår arbetssituation samt att det drabbar vår arbetsmiljö och
fokuset hos den enskilde individen. Det handlar inte om att grafen i schemat ska täckas, det finns då mycket mer ansvar på golvet!
Det är brukarfokus vi ska lägga energi på, vi ska tillgodose varje enskild individs olika behov!

Kan man göra det när man ej känner personen ifråga? Är det värdigt för vårdtagare att ekonomin ska styra över tryggheten? Det undgår ingen att heltid som norm är en rättighet som kommunanställd. Men att arbeta deltid en kortare period för att sedan gå tillbaka till sin heltid, då vet du inte vart du hamnar. Du vet inte var resterande av din tjänstgöring skall göras om du vill gå tillbaka till heltid.
En känsla av trygghet? Den finns inte längre varken som vårdtagare eller som anställd inom Katrineholms kommun.