Utbyggd kärnkraft riskabelt och dyrt

Insändare 2 april 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ny kärnkraft är för dyrt för att vara lönsamt enligt bland annat Vattenfall. Vi behöver minska koldioxidutsläppen snabbt med tanke på klimatförändringarna och kärnkraften tar för lång tid att bygga ut jämfört med sol- och vindkraft.

Man kan inte heller bortse från riskerna både när det gäller uranbrytningen, risken för olyckor i kärnkraftverken och vid slutförvar. Uranbrytning ställer till stora problem för naturmiljön. Vi riskerar också att bli beroende av leveranser från Ryssland eller Kina.

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima evakuerades 170 000 personer och efter Tjernobyl över 100 000 med stora sociala och psykiska följde. Strålskyddsmyndigheten mäter fortfarande halten radioaktiva ämnen i exempelvis vildsvinskött och svamp i de mest drabbade områdena i Sverige. 

När det gäller slutförvaret är det omstritt hur säkert det är, särskilt som avfallet behöver förvaras i 100 000 år, vilket förstås är helt oöverblickbart. Vi måste ta ansvar för det avfall vi producerat, men det finns ingen anledning att utöka mängden ytterligare.

Sverige har goda förutsättningar att bygga ut sol- och vindkraft. Under samma period som Ringhals 1 och 2 stängdes ökade trots detta Sveriges elproduktion. Prisökningarna under hösten vintern hänger främst samman med att vi har ett system där el säljs fritt inom EU till marknadspris. Ökad efterfrågan efter pandemin, samtidigt som Ryssland minskade sin export av fossil gas till Europa och priserna på gasen steg, ökade vårt elpris. Fortsatt utbyggnad av sol- och vindkraft, som är billigare, gynnar konsumenterna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa