Uppmanar: Låt unga vara delaktiga i lokala beslut

"Att låta unga vara delaktiga i att utveckla era kommuner är en garant för att ni bygger det samhälle som era invånare vill ha både nu och i framtiden", skriver Helena Forsgren och Marlene Claesson.
"Att låta unga vara delaktiga i att utveckla era kommuner är en garant för att ni bygger det samhälle som era invånare vill ha både nu och i framtiden", skriver Helena Forsgren och Marlene Claesson.

Insändare 12 augusti 2023 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har länge haft en hög ungdomspolitisk ambition som handlar om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Trots det är det många kommuner som inte för någon dialog alls med unga kring beslut som rör dem. 

Var tredje kommun för ingen dialog alls med unga om beslut, oavsett om det direkt berör unga eller inte. Hur ser det ut bland kommuner i Södermanlands län? 

Att involvera unga är särskilt viktigt för de gles- och landsbygdskommuner som tampas med minskande befolkningsunderlag, och dessa kommuner är fler än man kan tro. Enligt SCB minskar befolkningen i nästan varannan svensk kommun. Dialog med unga ger bättre beslutsunderlag och skapar en känsla av engagemang.

Det här är något som vi jobbar aktivt med i initiativet Youth Up North. De senaste åren har Arjeplog, Boden och Doroteas kommuner fungerat som testkommuner för vårt projekt där vi har utforskat olika sätt för hur ungas delaktighet kan bidra till att skapa en levande landsbygd. De erfarenheter som vi har samlat på oss är användbara för flera kommuner oavsett om de ligger i norra eller södra Sverige. 

Den externa utvärderingen visar att det får stor effekt i kommuner som jobbar aktivt med att öka ungas delaktighet. Under åren har kommunerna som ingått i satsningen heltidsanställt unga personer som ungdomskonsulenter med ansvar för att driva ungdomsfrågor, och de har fungerat som en brygga mellan unga och vuxna i kommunen.

Med den här debattartikeln vill vi uppmana kommuner i Sörmland att satsa på ungas delaktighet. Att låta unga vara delaktiga i att utveckla era kommuner är en garant för att ni bygger det samhälle som era invånare vill ha både nu och i framtiden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa