Trygga skolor är en rättighet för alla

Insändare 11 oktober 2019 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rasism, diskriminering och mobbning förekommer i vårt samhälle, något som drabbar förskolebarn och elever upp till gymnasienivå. Katrineholms kommun har arbetat hårt för att det ska råda trygghet i alla våra skolor och förskolor. Det är viktigt att vi värnar om en rättvis och jämlik skola där barn har rätt att lära sig och utvecklas i en trygg omgivning.

Vår värdegrund för hela kommunen är RÖTT (Respekt, öppenhet, tydlighet och tillit). Tillsammans med RÖTT och en plan för likabehandling i varje verksamhet, arbetas det förebyggande i varje arbetslag. Eleverna får besvara enkäter för att samla in synpunkter om verksamheterna och det sker även trygghetsvandringar. 

Det man försöker skapa är en rutin där all personal samlas minst en gång i månaden för att diskutera likabehandlingsarbetet i verksamheten. Alla former av kränkningar är verksamheterna skyldiga att anmäla till rektorn, som anmäler vidare till huvudmannen, nämnden. Incidenter tas på fullt allvar som öppnar upp en ny diskussion i arbetslaget som leder till en genomlysning av hela verksamheten. 

Alla vi som arbetar med skolfrågor, politiker och anställda, är skyldiga att se till att skolan är en trygg plats för barn och elever. Vi ska markera starkt mot all form av diskriminering och visa att det inte är förenligt med vår värdegrund. Därför har bildningsförvaltningen sedan 2014 en processledare i jämställdhet, som är till stöd för alla i verksamheterna i värdegrundsarbetet. Katrineholms kommun har kommit en lång bit i detta arbete, och vi fortsätter vår strävan för tryggare skolor. 

Ämnen du kan följa