Den styrande makteliten förfular Katrineholm

Denna framtunga, kartongliknande koloss är verkligen malplacerad på vårt torg då den helt saknar anpassning och anknytning till omgivningen.

Denna framtunga, kartongliknande koloss är verkligen malplacerad på vårt torg då den helt saknar anpassning och anknytning till omgivningen.

Foto: White arkitekter

Insändare2024-04-11 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr står vi nu inför fait accompli. Det av många oönskade torghuset ska byggas. Varför såldes torgmarken till en privat byggherre som fått helt fria händer när det gäller färgsättning och utformning? I och med det avsvor man sig ansvaret för torgets utveckling.

Fegt av kommunen att inte låta folket säga sin mening i form av protestlistor. Varför, jo kommunen och byggherren ville enväldigt bestämma var ”skåpet” skulle stå. De ville skapa ett monument över sig själva och sin tid. Synd då att det inte blev ett bättre resultat och att man inte kunde utverka en individuell stil på huset som bättre harmonierat med omgivningen istället för denna storstadsinspirerade låda.

I Plan- och bygglagen står:

Byggnader ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

  • stads- och landskapsbilden,
  • natur- och kulturvärdena på platsen samt
  • en god helhetsverkan.

Har hänsyn tagits till detta. Nej, denna framtunga, kartongliknande koloss är verkligen malplacerad på vårt torg då den helt saknar anpassning och anknytning till omgivningen. Kritvita fasader med illgröna inslag. Var finns det i närheten? Allt kunde ju blivit bra med en byggnad som bibehållit småskaligheten som politikerna tidigare sagt sig värna om. Känns lite som man tror att invånarantalet ökar för att man bygger stora moderna lådor. Torghuset ska förutom lägenheter inrymma restaurang. Är det möjligt att driva ytterligare en restaurang i K-holm. Här finns redan ett brett utbud och branschen är i gungning.

Varför ska det överhuvudtaget byggas fler lägenheter i K-holm? Läste på Bostadsportalen att det i nuläget finns 220 lediga hyreslägenheter. Hemnet har 134 objekt till salu. Hur går det ihop när staden minskar med 300 personer varje år? Måste det rivas hus nu, ska de läggas i malpåse eller bli föremål för social dumpning? 

Jag och många med mig känner starkt missnöje med den styrande makteliten, som tycks hysa en faiblesse för det storstadsaktiga och aldrig lyssnar till andra åsikter än sina egna, vilket starkt bidragit och bidrar till förfulningen av den lilla staden Katrineholm.

Den maktlösa esteten