Torget som blev en avenybred gatstump

Insändare 15 augusti 2022 09:08
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Byggnadsnämnden beslutade den 10 december 2013 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Stortorget, Katrineholms kommun, i syfte att tillskapa möjligheter för ett torg med aktivt folkliv och en ny byggnad längs med Fabriksgatan.

Istället för att göra jobbet skissade samhällsbyggnadsförvaltningen på använda torgytan som en möjlighet att förverkliga (kommunledningens?) drömmar om ett landmärke, som också skulle bidra till förtätningen av staden.

Torget har upplevts som alltför stort och ödsligt. Det är i dagsläget 91 meter långt och 57 meter brett (förhållande längd/bredd = 1,6). Längdmåttet avser sträckan mellan Nordeahuset och tunnelöppningen. Men om man ser till de horisontella siktlinjerna är torget i verkligheten 117 meter långt (förhållande längd/bredd = 2,0). Som jämförelse varierar förhållandet längd/bredd på en fotbollsplan mellan 1,3 och 3,0. 

Detta redan alltför avlånga torg vill man göra ännu mer avlångt, Med guldhuset på plats är torget fortsatt 91 (eller 117) meter långt, men endast 46 meter brett (avenyn i Göteborg är 42 meter bred) och förhållandet längd/bredd = 2,0 (eller = 2,5) om man mäter längden fram till torgets östra kant.

Så vårt torg förvandlas till en avenybred gatstump på ett hundratal meter! Verkligen något att vara stolta över?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa