Tjänstemännen har valt dyr lösning

Insändare 19 mars 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många kommuner i Sverige har dagvattenproblem som skapar stora risker för översvämningar. Katrineholm är inget undantag. Den strategi som kommunerna använder är oftast att höja mark och bygga fördämningar. Det är också vårt förslag när det gäller översvämningsproblemen på Lasstorps koloniområde. Men här i Katrineholm har de kommunala tjänstemännen valt en annan – otroligt dyr lösning. 

Man vill flytta oss, vilket våra medlemmar bestämt har sagt nej till och det är förståeligt. Många av våra medlemmar har själva med handkraft höjt sina odlingslotter med drygt en meter när kommunen inte har stöttat oss. Det finns dock delar av den kommunala samhällsbyggnadsförvaltningen som vi har en mycket bra kontakt med där vi utvecklat en ömsesidig förståelse. Vi har en mycket mångkulturell medlemskår med olika hushållsnära odlingstraditioner, vilket utgör en brygga till svenska odlingstraditioner, och därmedockså underlättar inträdet i vårt samhälle. Nu har vi fått lägga timmar, dagar, veckor och år åt att försvara oss mot samhällsbyggnadsförvaltningens flyttstrategi av oss. 

Det har gått så långt att nu gäller inte sakfrågorna längre utan det handlar om prestige. I den strategiska dagvattenutredningen som tjänstemännen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra har tjänstemännen redan tagit ställning och enligt dem skall vi flytta.

Så sent som för en handfull år sedan grävde kommunen nya dräneringsledningar längs med kolonin som sedan anslöts till två dräneringspumpar. En investering på upp mot 500 000 kronor. Tjänstemännen inom samhällsbyggnadsförvaltningen vill nu nolla alla dessa investeringar och bygga upp en ny koloniträdgårdsanläggning och låta Lasstorps gärde gå in i ett träskliknande tillstånd. Vi kan utgå ifrån att omgivande fast bebyggelse har inte fått säga sitt om detta förslag.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän har informerat oss att det finns tre områden i Katrineholms stadskärna som är mest översvämningshotade. Förutom vi i Lasstorp koloniförening är det delar av SKF och delar av Kullbergska sjukhuset. De områdena bemödar man sig om att skydda, förutom då Lasstorpskolonin. 

Till allt detta har vi endast ett slutord och det är:

Vi flytt int.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa