Tidigare diagnoser minskar lidande och kostnader 

Insändare 10 oktober 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 12 oktober uppmärksammas internationella reumatikerdagen. Reumatism är ett samlingsnamn för omkring 200 olika sjukdomar. En av de vanligaste är ledgångsreumatism som uppstår när kroppens eget immunförsvar angriper och bryter ner leder. Omkring 75 000 personer i Sverige lever med sjukdomen, som är upp till tre gånger vanligare bland kvinnor än män. De drabbade har en markant ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Livslängden riskerar att förkortas om inte sjukdomen kontrolleras tidigt och effektivt. 

Utöver ett stort mänskligt lidande leder reumatiska sjukdomar ofta till omfattande samhällskostnader då de drabbade får nedsatt funktionsförmåga. År 2014 uppgick den årliga kostnaden för patienter med ledgångsreumatism i Sverige till drygt fyra miljarder kronor. 

Olika biologiska läkemedel har visat sig ha mycket god effekt. Ett exempel är TNF-hämmare där uppföljningar visat att behandling inom fem år efter sjukdomsdebuten mer än fördubblar chansen att återfå arbetsförmågan. Forskningen har även visat att patienter med ledgångsreumatism som får en effektiv behandling inte löper högre risk för hjärt-kärlsjukdomar än den övriga befolkningen. 

Låt oss dra största möjliga nytta av de behandlingar som forskning och utveckling har gett oss. Vi uppmanar regionerna att ge alla patienter som misstänks lida av ledgångsreumatism möjlighet till en snabb diagnos och effektiv behandling, oavsett vart i landet man bor. På så sätt kan vi både minska lidande, minska kostnader och samtidigt skapa jämlik vård.

Kommentera
Läs mer!

Cancerdiagnos dröjde – många frågor efter lång och oviss väntan: "Borde det inte varit en väckarklocka?"

Cancerdiagnos dröjde – många frågor efter lång och oviss väntan: "Borde det inte varit en väckarklocka?"

Nu ska livmoderhalscancer utrotas – fler erbjuds gratis vaccin • Här är alla som omfattas

Nu ska livmoderhalscancer utrotas – fler erbjuds gratis vaccin • Här är alla som omfattas
Visa fler
Ämnen du kan följa