Terminen sticker inte ut vad gäller lärare som slutat

Insändare 25 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till JS och insändaren "Järvenskolan är inte anpassad för ändamålet”.

När nya Järven planerades var det viktigt att ta in personalens synpunkter. Det hölls löpande möten med referensgrupper där elevhälsa, pedagoger, bibliotekspersonal och rektorer deltog.

Den här terminen sticker inte ut vad gäller antalet som lärare som slutar. Tio lärare av en personalstyrka på 128 har slutat – fyra ville till gymnasieskolor, tre flyttade till annan ort, en gick i pension. Två gick till annan skola för att de tyckte att Järvenskolan blev för stor.

Samtidigt har fem behöriga lärare rekryterats, som var nyfikna och sugna på att jobba på den nya skolan – som alltså är en viktig del i att locka hit behöriga lärare.

Övriga vakanser har tillsatts genom att personal återvänt från tjänst- och föräldraledigt samt att vikariat har förlängts (två av dessa vikarier är i slutfasen av sin lärarutbildning).

Vad gäller inställda lektioner har skolan stängts en eftermiddag på grund av värme i de nya lokalerna och i lokalerna på Södra skolan. I övrigt har antalet inställda lektioner varit på samma nivå som andra läsår – alltså mycket låg. Vi löser lärares frånvaro genom omfördelning av personal eller vikarier. Går inte det får eleverna egna uppgifter att göra, oftast under uppsikt av annan personal. Blir en lärare akut sjuk under dagen har det hänt att en lektion blivit håltimme, men det är inte ofta.

Samtidigt vet vi att det tidvis varit kämpigt för Järvenskolans personal att stå ut med byggstöket, och det har vi stor förståelse och respekt för. Vi hoppas alla känner att det är värt det när allt är färdigt, och tror och hoppas att den nya skolan blir en attraktiv arbetsplats i många år framöver.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa