Svebio sprider myter i eget intresse

När skogsindustrin avverkar träd avbryts den stora klimatnytta som träden utför - nämligen att fånga in koldioxid från atmosfären. Skriver Lars Almström, Klimatsvaret.

När skogsindustrin avverkar träd avbryts den stora klimatnytta som träden utför - nämligen att fånga in koldioxid från atmosfären. Skriver Lars Almström, Klimatsvaret.

Foto: Ruud, Vidar

Insändare2021-02-11 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ett inlägg från Svebios vd Gustav Melin den 2/1 påstås att det finns mycket att vinna på att elda upp de rester som lämnas kvar i skogen efter ett kalhygge. Det kan vara sant för skogsindustrin och för Svebio och dess vd. Men för våra barn och barnbarn är det precis tvärtom. All förbränning skadar deras framtid.

* När skogsindustrin avverkar träd avbryts den stora klimatnytta som träden utför - nämligen att fånga in koldioxid från atmosfären. För varje träd som avverkas minskar skogens förmåga att binda koldioxid, och då ökar koldioxidhalten i atmosfären. Skogen gör störst klimatnytta om den står kvar. Detta talar Svebio tyst om.

* Om grenar och stubbar lämnas kvar så tar det lång tid innan de förmultnar och släpper ifrån sig sin koldioxid. Men ifall de samlas in och förbränns sker detta utsläpp av koldioxid till atmosfären omedelbart. Då påskyndas uppvärmningen. Detta talar Svebio tyst om.

* Ifall biobränslen från skog ersätter fossila bränslen vinner vi ingenting alls. Utsläppen blir faktiskt ännu större. Klimathotet är akut, och ALLA bränslen (utom biogas) måste bort så fort som möjligt. Detta talar Svebio tyst om. Varför?

Svebio är en affärsdrivande intresseorganisation som gör god vinst på att lura våra politiker att satsa på ökande användning av biomassa. Men det går ut över klimatet och våra barns möjligheter till ett normalt liv. Vinsten går helt enkelt före barnen.

Vad skulle vi då kunna göra istället? Klimatsvaret föreslår att man inför Avgift och Utdelning. En stigande avgift läggs på alla klimatskadliga bränslen - men statens hela intäkt från avgifterna delas ut i lika delar till alla medborgare. Och ett extra stöd ges till landsbygd och glesbygd.

Följden skulle bli att klimatskadliga produkter (som biobränslen, bensin och diesel) blev dyrare. Samtidigt skulle allmänheten få stimulans och råd att byta till andra varor som inte skadar klimatet, och inte blir dyrare. Koldioxidutsläppen skulle minska och barnens utsikter att slippa ett förstört klimat skulle öka. Sverige skulle föregå med gott exempel och andra länder skulle kunna göra som vi.

Läs mer om