Svar till Björn Wahlund om kommunens ledning

Insändare 3 januari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Björn Wahlund (L) och artikeln "Wahlund kritiserar Frondelius uttalande" Vem styr och leder Katrineholms kommun? Vida känt att S och M styrt politiskt snart i tolv år tillsammans. När vi i KD pratar om att styrning och ledning är helt avgörande för alla kommunala verksamheter, så riktas ansvaret mot S och M. Under mina åtta år i socialnämndens utskott som andre vice ordförande tillsammans med ordförande Pat Werner (S) pågick ett mycket hårt arbete med att styra och leda socialnämnden mot en bättre riktning.

Att vara en attraktiv arbetsgivare visar sig i att personalen vill jobba kvar. Under en tid var det 25% av personalen som slutade årsvis! Då är det svårt med långsiktig stabil bra social verksamhet. Socialchef och ekonomiansvarig på socialförvaltningen under mina år gjorde underverk i förvaltningen.

Många svåra tuffa beslut togs i utskottet och nämnden. Underskott vändes till ett positivt resultat. Personligen har jag under många år pratat om bristen av en budget i socialnämnden med satsningar för barn och unga. Vi kallar det för sociala investeringar. 

Det var inget majoriteten satsade på utan prioriterade återkommande underskott. När vi pratar om organisationsförändringar så vill vi se hur en gemensam nämnd mellan socialnämnden och bildningsnämnden skulle kunna korta ner tiderna mellan upptäckten av behov och tidig insats. När vi under mina 20 år sett samma organisation kämpa på med samma resultat så sitter inte vi fast i gamla organisationer.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa