Svar från Swedbank om höjda bankavgifter

Insändare 23 november 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till signaturen”SwB kund sedan många år” publicerad 18 november.

Tack för dina synpunkter, vi sätter värde på att höra våra kunders åsikter, det hjälper oss att bli bättre. 

Den 1 januari nästa år justerar vi priset för bankkort Mastercard och för betalningstjänsten i internetbanken. Justeringen innebär att vi lägger oss i prisbild som mer liknar våra konkurrenters.

Prisjusteringen för tjänsterna berör inte de kunder som har tjänsterna som en del av något paketerbjudande, exempelvis Nyckelkund, vilket majoriteten av våra aktiva kunder redan är i dag.

Om man som kund idag har de två tjänsterna separat kan det därför vara en god idé att gå över till Nyckelkund, vilket vi också gått ut med information om. Genom att fokusera på våra paketerbjudande vill vi nå fler kunder med vårt koncept av tjänster och produkter som förenklar den finansiella vardagen.

Swedbank är en bank med ett helhetserbjudande för sparande, lån och rådgivning. Vi är stolta över vårt sparerbjudande där kunderna får ränta på samtliga sparalternativ från den första kronan eller euron. Vi ligger inte lägst inte heller högst när det gäller inlåning. På våra fasträntekonton kan man för närvarande få räntor från 1,60 procent på 3 månader upp till 2,63 procent på 2 år.

Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa våra kunder så gott vi kan och jag hoppas att vi även får lov att fortsätta hjälpa dig på bästa sätt framöver.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa