Stora bilder är slöseri med papper och färg

Hur stora ska bilderna vara i tidningen?
Hur stora ska bilderna vara i tidningen?

Insändare 29 augusti 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyhetstorkan slår till varje sommar i ortstidningen – av förklarliga skäl – vilket resulterar i att textutrymmet ges mindre utrymme och som kompensation ökas bildstorlekarna. Detta förmodligen av skälet att Katrineholms-Kuriren vill ge kunden samma antal sidor i varje utgivning. 

På flera sidor utgör texten endast cirka 15 procent av sidutrymmet och ibland bara kompletterat med jättebild som fyller resten av sidan. Ett bildkollage är en annan sak och kan vara ok.

Detta slöseri med papper och färg bör stoppas. Minska antal sidor av mlijöskäl om inte annat. Har kanske KK ett avtal med tryckeriet om ett visst antal sidor per nummer? Dåligt avtal i så fall.

Läskunnig

Svar direkt:

Hej Läskunnig!

Stort tack för din insändare!

Under sommaren går vi dock ned i format, från 32 till 28 sidor. Med cirka hälften av reportrarna i tjänst under sommaren, som mycket riktigt är en period med lugnare nyhetsläge, är vi inte lika resursstarka som under resten av året.

Vad gäller tidningssidorna görs dessa i dag med hjälp av olika mallar. Mallarna ser likadana ut året om och är samtliga gjorda utifrån bildens betydelse, vilken vi vet är avgörande för att fånga tidningsläsarens intresse. 

Ida Lithell
Chefredaktör och ansvarig utgivare Katrineholms-Kuriren


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa