Stoppa bedrägerierna mot seniorer

Personer i alla åldrar drabbas, men seniorer är särskilt utsatta.

Personer i alla åldrar drabbas, men seniorer är särskilt utsatta.

Foto: Julia Lundgren

Insändare2024-03-22 16:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bara under 2023 bedöms bedragare ha lurat till sig 700 miljoner kronor av privatpersoner. Bedrägerier är en av den organiserade brottslighetens största intäkter. Personer i alla åldrar drabbas, men seniorer är särskilt utsatta. Följden blir förlorade livsbesparingar och försämrad livskvalitet. De drabbade upplever oro och skam, och tilltron till samhället och andra människor sjunker.

Bedragarna använder skickligt människors rädsla för just bedrägerier, i nästa steg är banksäkerheten för låg och förenklar därmed för den kriminella ekonomin. Bankerna lägger ansvaret på kunderna, som själva får stå för förlusten. Politiken har heller inte vidtagit några effektiva åtgärder. Bedrägerierna har därmed vuxit i omfattning utan några större hinder och de drabbar allt fler.

SPF Seniorerna informerar brett om hur man skyddar sig mot bedrägerier, vi anordnar webbinarier och samarbetar med Polisen för att våra medlemmar ska undvika att drabbas. I Sörmland driver vi tillsammans med övriga seniororganisationer projektet Säker@digitalt. På sjutton olika orter anordnar vi träffar, IT-caféer, föreläsningar och utbildningar. Syftet är både att lära oss mer om digitala tjänster i vardagen och säkerheten kring dessa. Allt detta och nya insatser kommer vi att fortsätta med. Men det kommer inte att räcka.

Det krävs också kraftfulla åtgärder från både bankerna och regeringen:

Bankerna kan på egen hand öka säkerheten i sina system. Exempelvis överföringsfördröjningar, beloppsbegränsningar samt spärrar mot överföringar till okända konton och om kunder skulle bryta mot sina betalningsmönster.

Tillgången till detaljerad information om potentiella brottsoffer på digitala söktjänster måste begränsas. Den som så önskar, ska inte behöva få sina personuppgifter publicerade på nätet.

Regeringen bör ålägga bankerna ett större ansvar för de förluster som uppstår och för att försvåra för bedrägerierna. Bankerna måste ta sitt ansvar som samhällsaktör.

Alla aktörer i samhället måste ta sitt ansvar och se till att bedrägerierna får ett slut.