Ständigt pågående arbete inom förskolan

Insändare 4 oktober 2019 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på insändaren ”Personalbrist på dagis drabbar barnen” publicerades 25 september.

Det är tråkigt att läsa hur vårdnadshavare upplever situationen på Förskolan Påfågeln. Vi arbetar varje dag med alla tillgängliga resurser för att skapa en så bra miljö som möjligt för barnen i förskolan. 

Just nu är vi inne i en intensiv period med inskolningar och vi fokuserar på att få barnen så trygga som möjligt. Detta kan såklart ta lite olika tid för barnen och vi försöker se till varje barns individuella behov. Pedagogerna gör ett mycket bra arbete för att få verksamheten att fungera och förtjänar all beröm.

Från ledningshåll stöttar vi genom att ibland prioritera bort möten under inskolningsperioden så att så många pedagoger som möjligt ska finnas på plats för barnen. Detta önskar vi såklart inte ska fortgå alltför länge då vi behöver tid för att sitta ner och diskutera/reflektera kring rutiner, undervisning, projektarbeten och aktiviteter för barnen utifrån våra styrdokument.

Vi håller också på med en översyn av hela organisationen. Det handlar bland annat om nya arbetsmetoder och scheman för pedagogerna, då läget på förskolan hela tiden förändras som att vi idag har många barn som går många timmar i förskolan.  

Detta kommer att leda till att vi får en tydlig grundverksamhet i längden där omsorg, utveckling och lärande går hand i hand. 

För att förtydliga vårt pågående arbete så gick det i veckan ut ett längre informationsbrev till Påfågelns vårdnadshavare från ledningen i område öst 2.

Ämnen du kan följa