Stå upp emot nyliberalismen!

Insändare 7 januari 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige och Chile är de länder som drivit tokprivatiseringen av offentliga verksamheter längst. Nu har folket i Chile lyckats få till stånd att en ny grundlag ska utarbetas, en lag som äntligen ska ta farväl av Pinochetjuntans extrema nyliberalism. Så nu är Sverige ensamma i det extremistiska hörnet. Hur kunde vi hamna där? För mig är det en gåta.

I det gamla bondesamhället var folk ömsesidigt beroende av varandra. Den grundläggande solidariteten fanns mot den egna släkten och den egna familjen. Men samhällets fortbestånd krävde att man också tog hand om sämre lottade familjer och släkter. Denna kollektiva solidaritet förstärktes när industrisamhället etablerades. Klassolidariteten lade grunden för en politisk kamp för jämlikhet, som resulterade i ett unikt långvarigt regeringsinnehav för socialdemokratin. 

Sedan hände något!

Under det tidiga 90-talet genomdrev regeringen Bildt friskolereformen. Idag går drygt var fjärde gymnasieelev i friskola och 15 procent av grundskoleleverna. Skolan är inte längre jämlik. Skattepengar avsedda för undervisning ska nu också generera vinster till ägarna av skolorna.

Alliansregeringen genomförde med stöd av valresultaten 2006 och 2010 gigantiska skattesänkningar, på nästan 300 miljarder per år sedan millennieskiftet. Lägre skatter ger naturligtvis sämre ekonomi för den gemensamt drivna välfärden. Lösningen? Konkurrensutsättning, vilket innebar hårda rationaliseringar och att ännu mer pengar gick till privata vinster. Och det svenska folket protesterade inte. Detta förstår jag inte. Att så många gillade idén om skattesänkningar, som gav mera pengar i de egna fickorna, men som konsekvens ledde till sämre skola, sämre sjukvård, sämre äldrevård, ja sämre det mesta. När så pandemin kom, rasade systemet. Den lägre skatten ger inte tillbaka mostrar och farbröder som dött i pandemin. 

Det är den nyliberala ideologin, som är orsak till haveriet. Men de borgerliga partierna pepprar nu på mot regeringen. Man mår illa av deras brist på självkritik.

Bäste medborgare, bäste medsvensk, låt oss hjälpas åt att dra vårt land bort från dårpipperierna att allt ska konkurrensutsättas och privatiseras. Det har redan kostat livet för alltför många av våra gamla. Och det finns bara ett sätt att göra det: rösta på partier som står upp emot nyliberalismen!

Ämnen du kan följa