Sluta lappa – ta helhetsgrepp på pensionssystemet

Insändare 13 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många seniorer upplever det svårt att hänga med i samhällets löne- och kostnadsutveckling eller för den delen att kunna få ett bostadslån på banken. Om pensionen inte någorlunda följer lönerna och ens tidigare levnadsstandard finns en risk för ökade samhällsklyftor. Det är orimligt. Den allmänna pensionen måste ge alla rimlig pensionsnivå över tid, för att skapa ekonomisk trygghet på äldre dagar.

Det handlar inte bara om pension som går att leva på, utan även om svenskars förväntningar på och tillit till ett offentligt pensionssystem. Pensionerna behövs därför på bättre sätt än idag kopplas till samhällets löne- och kostnadsutveckling genom att nuvarande indexering ses över. Löntagare och pensionärer gör och har gjort sin del genom att arbeta och avstå lön till pension. Men staten gör inte tillräckligt för att möjliggöra en skälig och trygg pension efter ett långt arbetsliv. Ansvarsfördelningen är skev, där löntagare och arbetsmarknadens parter sitter med risken.

Det måste löna sig att ha arbetat! Pensionssystemet måste förstärkas för en som arbetat ihop sin pension. Vi vill se högre pensionsavsättningar som kommer både dagens och framtidens pensionärer till del, genom en omfördelning inom befintlig arbetsgivaravgift för att i ett första steg återställa avsättning till ursprungliga 18,5 procent av bruttolönen.

Alla olika faktorer som påverkar måste ingå och kunna föranleda förändringar, systemet behöver renoveras, inte raseras. En undersköterska som jobbat i 40 år, kan få 1 400 kronor mindre i månaden än den som aldrig har arbetat. 

Det här är fel. Sluta lappa och laga, ta helhetsgrepp på pensionsystemet!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa