Skolan blir inte bättre av negativ kritik

Insändare 9 november 2019 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vet att det finns många pedagoger inom Vingåkers kommun som gör ett fantastiskt arbete inom både förskola, skola och fritidshem. 

Utifrån ett salutogent förhållnings- och arbetssätt som lyfter fram det friska, positiva och styrkor inom organisationen samt synliggör dessa är en framgångsfaktor. Detta leder till ökad arbetsglädje, stolthet, högre måluppfyllelse och förebygger sjukskrivningar. 

Alla måste ha höga förväntningar (ej krav), politiker, tjänstemän, rektorer, pedagoger, övrig personal, vårdnadshavare och elever samt skapa goda relationer. 

Arbeta medvetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Ta med vårdnadshavare och elever i förändringsprocesserna och i det salutogena förhållningssättet. Erbjud eleverna alternativa arbetssätt som tex utomhus- och äventyrspedagogik då inte alla elever ”passar” i en skolbänk. Elever och vårdnadshavare måste få lyckas utifrån sina egna förutsättningar!

Låt eleverna arbeta klart i skolan så att de får en bra fritid för återhämtning och fritidsaktiviteter. Alltför många elever upplever stress och mår psykiskt dåligt. Lyssna på elevernas många gånger kloka ord!

Inför semestertjänster vilket också förebygger sjukskrivningar och skolan anpassar sig till övriga samhällsutvecklingen. Gärna flexibla lov för elever och personal och de elever som önskar gå till skolan på lov ska få göra det.

Jag önskar Vingåkers kommun, politiker, personal, vårdnadshavare och elever lycka till!

Jag tror på er!

Mina egna erfarenheter som mamma, farmor/mormor, chef/ledare inom förskola/skola på olika nivåer under 39 år i fyra olika kommuner samt lokalpolitiker under en tid.

Ämnen du kan följa