Satsa mer på barns och ungas psykiska hälsa

Insändare 13 juni 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Barns och ungas psykiska hälsa är en prioriterad fråga för Miljöpartiet. Vi ser hur pressen på barn och unga ökar i dagens samhälle. Antalet sökande till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har stigit efter pandemin. Distansundervisning hemma och mindre umgänge med kamrater och lärare har medfört ett sämre mående. En som har svårt att ta sig hemifrån på grund av sitt mående får ännu svårare efter lång tid i ofrivillig isolering. Antalet patienter med ätstörning har också ökat kraftigt. 

Vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatri är 30 dagar till en första bedömning. I Sörmland i april 2022 var det endast 29 procent av de sökande som fick sitt första besök inom den tiden. 17 procent hade väntat mer är 90 dagar. Detta enligt statistik från SKR, Sverige Kommuner och regioner. Det vill Miljöpartiet ändra på.

BUP i Sörmland är organiserad i en klinik med specialistmottagningar i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm och särskild vård för ätstörningar. Dessutom har BUP första linjens mottagningar på en vårdcentral i varje kommun. På dessa mottagningar arbetar kuratorer och psykologer som behandlar lättare och medelsvåra ångest- och depressionstillstånd.

Miljöpartiet vill tillföra mer resurser, främst i form av specialistläkare och sjuksköterskor, till första linjens mottagningar för att ta över välinställda ADHD-patienter. Det innebär att vården för dessa patienter kommer närmare hemmet. Det underlättar också samverkan med skolhälsovården och bidrar till att avlasta specialistmottagningarna. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa