Sammanslagning för våra barns bästa

Insändare 31 januari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En replik på Björn Blids insändare, ”Slå inte samman förvaltningarna” den 27 januari . Frågan vi politiker alltid måste ställa oss, fungerar det bra som det är idag? Blir svaret nej, då är det vår skyldighet att fundera på varför. En bra samverkan mellan två förvaltningar är avgörande för om vi ska lyckas fullt ut. Den struktur vi har idag med två nämnder, socialnämnden (SN) och barn- och utbildningsnämnden (BoU) har vi haft i många år. Frågan jag ställer mig är denna struktur den bästa för våra barn?

Vi gör en massa bra saker och vi samarbetar mellan förvaltningarna, men jag tycker inte vi får de resultat som våra barn förtjänar. Det handlar inte om att vi gör fel i dagens arbete. Men med den kunskap vi har idag, kan vi göra något annorlunda, för att ge våra unga en bra start på livet? 

Förra året startade regionen och kommunerna ett arbete för att vi ska lyckas bättre med våra resultat. I dag ser resultaten inte så bra ut när det gäller skolan eller barns och ungas hälsa. Det är viktigt att erkänna att det finns brister, precis som regionen gör. Kommunfullmäktige i varje kommun i Sörmland tog ett gemensamt beslut att vi tillsammans ska göra allt vi kan för att förbättra samverkan mellan regionen och kommunerna för våra barns bästa.

Det är nu jag ser att vi kanske skulle behöva förändra oss för att möta detta. Tanken är då att vi behöver utreda om vi ska slå ihop BoU tillsammans med IFO (individ- och familjeomsorgen). Vilket man har gjort i flera kommuner. Då skulle vi få ett ännu bättre samarbete mellan skolan och socialtjänsten. Vi behöver avdramatisera det som socialtjänsten gör. Vinsten kan bli att våra ungas skolresultat blir ännu bättre. Det kan bli så att folkhälsan ökar i Vingåker. Det kan bli så att vi äntligen slänger kedjorna kring vår självbild att ”så här har det alltid sett ut”. Det handlar inte om att spara pengar Björn. Det handlar om att göra det så smart som möjligt, för våra barns bästa.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa