Så kan lågkonjunkturen motverkas

Insändare 4 juli 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det skrivs om en kommande lågkonjunktur såsom något oundvikligt. För Sverige går det att effektivt motverka detta. Vi har massor av eftersatta reinvesteringar inom järnvägsnät, elnät och VA-nät. Dessutom behövs nyinvesteringar inom järnvägsnät och elnät för att klara den så kallade elektrifieringen och klimatmålen. Vidare krävs av det ansökta NATO-medlemskapet investeringar i beredskapsanläggningar av olika slag.

Det kommer att behövas väldigt många arbetare och tjänstemän för ovanstående åtgärder. I och med att man tar och flyttar ut hela myndigheter till orter på behörigt avstånd från länsresidensstäder i övriga Sverige från storstäder på ett successivt ordnat sätt frigörs arbetskraft. Det är nämligen så att vid flytt sker effektivisering i organisationen.

I och med att så många invånare kommer att ha arbeten att gå till kan de fortsätta spendera pengar inom bland annat handel och restauranger.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa