Renovera tömda äldreboenden direkt!

Insändare2024-04-06 11:18
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många av våra boenden i Katrineholm ska renoveras, tyvärr går det väldigt sakta och det beror fram för allt på den prioritering som majoriteten S/M gör. Renoveringen av Strandgården blev klart sommaren 2022 och 16 platser stod tomma fram till oktober 2023 då 16 brukare från Norrgläntan flyttade in. Stod alltså tomma i över ett år! Man hade ju hoppats att renoveringen skulle ha kommit igång direkt efter att de lämnat Norrgläntan men renoveringen startade mars 2024. Det här är ju helt galet renoveringarna anser vi ska börja direkt efter utflyttning. I maj kommer Furuliden äntligen vara klart och där är det tänkt att de boende på Vallgården och Igelkottens särskilda boende ska flytta in men beskedet vi fått är först efter sommaren. Beskedet vi fått är att Vallgården och Igelkotten kommer sättas igång först 2025! Alltså kommer platserna på Vallgården och Igelkotten stå tomma i minst ett halvår.

Kön till särskilda boenden är lång och vi i Katrineholm har en av de längsta tiderna i Sverige – 91 dagar i snitt innan man får en plats. Detta kommer öka i och med att det sedan 2020 ökar med cirka 100 personer över 80 år varje år på 2020-talet i Katrineholm. Behovet är att hemtjänst med sedan också fler boenden kommer öka stort men platserna på boenden ligger stilla och det kommer göra att kraven för att komma i fråga för ett boende kommer öka, snart är det bara demensboenden, för 10 är sedan var det flest vårdboenden. 

Vi i Liberalerna anser att man omgående upphandlar renoveringarna för Vallgården och Igelkotten så att de kommer igång efter sommaren. Det är en byggkris i Sverige och Sörmland har drabbats speciellt hårt därför är det också samhällsekonomiskt att komma igång i år. Kommunen får troligen billigare renoveringar, byggare och andra underleverantörer får behålla sina arbeten, alla är vinnare och våra äldre får fortare fler platser inom särskilda boenden.

Ewa Callhammar
Liberalerna, Katrineholm