Religionsfriheten hotad med nytt skolförslag

Insändare 25 juli 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) vill ändra lagen och stoppa alla nya konfessionella skolor.

Om inte längre konfessionella, religiösa friskolor tillåts, är vår grundlag, vår religionsfrihet beskuren och delvis upphävd. Vår av hävd grundlagsrättsliga religiösa frihet är oss berövad.

Frågan är då – har vår demokratiska status justerats för att passa de partipolitiska uppfattningarna – utan att en grundlagsrättslig prövning gjorts i riksdagen eller folket i fritt val fått säga sitt? 

Två på varandra följande riksdagar måste få säga sitt innan en sådan lag får rättslig grund. Man kan och får inte peta i grundlagen hur som helst oavsett politisk färg. Demokratin är i fara world wide och så här enkelt försöker man slå undan grunden också i vårt land.

Hela samhället vilar på grundlagarna – rubbas eller ändras grundlagen är vi på väg in i en annan samhällsform.

Den besvärliga nöten i sammanhanget är att vissa friskolor använder de demokratiska förutsättningarna till att angripa samhället genom radikalisering. 

Så hur ska samhället värna om de demokratiska rättigheterna utan att bli auktoritärt styrt? 

Sannerligen vi lever i en ny tid. Nationalistiska extremer smyger sig på oss, steg för steg.

Oavsett – demokratin och religionsfriheten måste skyddas – varje dag!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa