Redo för klimatomställning

Insändare 16 februari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Håll i, håll ut!, i covid-19-pandemin. Ibland känns det så när det gäller omställningen för klimatet. Där är det ett glapp. Vi vill höra: ”Vi går nu in helhjärtat och kraftfullt i omställning.” För så här ligger det till:
8 av 10 svenskar tror att vi kan bromsa vår klimatförändring och 86 procent av oss tycker det är mycket eller ganska viktigt att sätta in samhällsåtgärder.

Vi är redo för omställningen som krävs. Nu vill vi se att politiker och andra makthavare möter upp i detta. Hälften av svenskarna kan tänka sig att åka mer kollektivt. Då är det viktigt att kommun och region ser till att möta upp det. Lite mer än hälften är öppna för samåkning, välja elbil, välja cykel eller elcykel istället för bil. Satsningar på infrastrukturen gällande laddstolpar, välhållna cykel- och gångbanor, uppmuntrande av samåkning och bilpooler krävs av kommun och företag i Katrineholm. Dessutom behöver dessa själva fasa ut fossilberoendet.

Siffrorna kommer från Naturvårdsverkets rapport ”Allmänheten om klimatet 2021” och där går det också att läsa att ”4 av 10 tror att ett klimatanpassat samhälle hade påverkat livskvaliteten positivt” och ”3 av 10 att det inte hade skett någon förändring”.

Vi vill se våra politiker satsa nu! Använd den forskning, den moderna teknik som finns och visa att ni vågar göra det vi väljare och invånare är redo för. Det krävs krafttag direkt och kraftiga satsningar de närmaste åren för att lyckas nå målen enligt Parisavtalet.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa