Primärvården är grunden för jämlik vård

Insändare 29 april 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Du ska veta namnet på din distriktsläkare. Din distriktsläkare ska också ha ett rimligt antal patienter att ansvara för. När man träffar samma person igen blir det alltid enklare. Man slipper börja om från början, och läkaren vet vad som är viktigt för dig. 

En förutsättning för en effektiv hälso- och sjukvård är att en välfungerande primärvård utgör basen. Det krävs fler medarbetare i primärvården om vi ska lyckas med detta; fler distriktsläkare som har ett rimligt antal patienter, fler distriktssköterskor och alla andra i teamet av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister med flera inom primärvården. 

Genom att förbättra arbetsvillkoren, ha ett rimligt antal patienter per medarbetare och se till att teamet innehåller en bredd av professioner kan vi vända utvecklingen och få en primärvård som klarar sitt uppdrag och utgör basen i hälso- och sjukvården. Vi är inte där, men det är dit vi ska. 

Sedan 2019 då Moderaternas och Kristdemokraternas budget gick igenom finns det särskilda pengar i statens budget till primärvården. Dessa medel ska användas till fler medarbetare, inte projekt.

Vi måste ge landets invånare en sammanhållen hälso- och sjukvård – en jämlik och god vård till hela befolkningen. Primärvården är grunden för att det ska lyckas.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Liberalerna i Region Sörmland: "Höj sjuksköterskors löner med 5 000 kronor"

Liberalerna i Region Sörmland: "Höj sjuksköterskors löner med 5 000 kronor"

Region Sörmland stoppar digital vårdgivare: "Brister i journalföringen"

Region Sörmland stoppar digital vårdgivare: "Brister i journalföringen"

Insändare: Svar till "Datavan 75-åring"

Svar till "Datavan 75-åring"

Fler distriktsläkare men en bit kvar till regionens eget mål

Fler distriktsläkare men en bit kvar till regionens eget mål

Tillgängligheten till primärvård sämre i Sörmland

Tillgängligheten till primärvård sämre i Sörmland
Visa fler