Pratet om nedläggning har inte nått mig

Insändare 10 augusti 2022 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren ”Kommer förskolor att läggas ner i Katrineholm?” i KK 5 augusti.

Insändarskribenten har rätt i att antalet nyfödda barn har minskat något, faktiskt mer än vad vi har förutsett. Det är också en relevant iakttagelse att man från politiskt håll aldrig skulle gå ut med att lägga ner förskolor veckorna före ett val. 

Det prat som nått insändarskribenten om nedläggning har inte nått mig; jag har inte hört något prat om att lägga ner förskolor. Däremot kommer säkert de planerade nybyggnationerna av förskolor att flyttas fram till dess det finns barn och pedagoger att fylla dem med. Från moderat håll vill vi att arbetet med att stärka skolan i första hand ska fokusera på reformer för att öka kunskaperna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa