Politiker sprider ”alternativa fakta” om elsystemet

Den svenska elen räcker till både dammsugning och matlagning. Och den räcker också till att exportera till Polen. Skriver Björn Åslund och Björn Kjellström, klimatambassadörer för MP Sörmland.

Den svenska elen räcker till både dammsugning och matlagning. Och den räcker också till att exportera till Polen. Skriver Björn Åslund och Björn Kjellström, klimatambassadörer för MP Sörmland.

Foto: Jessica Gow / TT

Insändare2021-03-02 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under den senaste tidens köldknäpp har en del politiker försökt få igång en debatt om elsystemet. Det har varit utspel, men med liten förankring i verkligheten. 

Vi har exempelvis fått höra om en hotande elbrist, så illa så man inte ens kan dammsuga. Och det har varit stor upprördhet kring det oljeeldade reservkraftverket i Karlshamn. För att inte tala om påståenden att Sverige importerar massa smutsig koleldad el, för att vi inte har tillräckligt elproduktion.

Vad säger källor som inte har en politisk agenda de om de påstådda problemen? Vi kollar med Svenska kraftnät som ansvarar för driften av elnäten: 

 ”Att Sverige importerar el betyder inte att det råder elbrist men vissa tillfällen räcker inte den inhemska elproduktionen och vi kan få ett effektunderskott. Då är vi beroende av att importera el från grannländer. Detta inhemska effektunderskott har vuxit under några år. Ser man dock till hela året har Sverige ett stort elenergiöverskott, uppger Lotta Medelius-Bredhe, som är Svenska kraftnäts generaldirektör.

Importen under de kalla dagarna visar enligt Lotta Medelius-Bredhe att den nordiska och europeiska elmarknadsmodellen fungerar. Räcker inte importen finns effektreserv, som är oljekraftverket i Karlshamn. Hittills har det endast satts i minimidrift vid en handfull tillfällen. I år vid tre tillfällen, dessförinnan skedde det vintern 2017/2018 vid fyra tillfällen och 2015/2016 vid sex tillfällen, allt enligt Svenska kraftnät.

Smutsig el från Polen? Under 2020 importerade vi el till ett värde 0,54 milj kr från Polen. Samtidigt exporterade vi el till ett värde 80,3 milj kr till Polen.
Denna elexport gjorde så att Polen kunde köra sina kolkraftverk mindre. Här gjorde alltså svensk el stor klimatnytta. 

Slutligen har Sverige i princip slutat använda kol för el- och värmeproduktion.

Faktum är att elproduktionens klimatnytta aldrig varit så stor som 2020, trots avvecklingen av kärnkraftverk. 

Så är det problem att vissa politiker sprider missvisande uppgifter om elbrist och utsläpp? Ja, vi tror detta eldar under en debatt som inte behövs, i hopp att kunna inkassera billiga politiska poäng. Varför inte rikta den politiska dådkraften mot verkliga problem i Sveriges elnät? Som att överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige och till vissa städer inte är tillräcklig.

Björn Åslund och Björn Kjellström, klimatambassadörer för Miljöpartiet Sörmland