Parkering nödvändigt för fungerande städer

Insändarskribenterna vill inte att parkeringsplatser försvinner. Helst vill de dock ha fler där det går att ladda elbil på.

Insändarskribenterna vill inte att parkeringsplatser försvinner. Helst vill de dock ha fler där det går att ladda elbil på.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2022-07-14 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Höga bränslepriser, restriktioner och den allmänna omvärldssituationen har gjort att det idag är svårare att förflytta sig, både mellan länder och inom Sverige. I det läget måste samhället göra ansträngningar för att inte ytterligare förvärra situationen, utan tvärtom underlätta resande och transporter. 

I mars passerade Sverige fem miljoner bilar i trafik. Bilen står för närmare åtta av tio personresor i Sverige (Trafikanalys). Att planera för bilen är därför nödvändigt om man menar allvar med att underlätta mobiliteten. Det måste ske på många olika sätt, inte minst genom investeringar i det eftersatta vägnätet. Men det finns en aspekt som inte får glömmas bort i sammanhanget, nämligen parkering. 

Tyvärr planerar många kommuner i dagsläget att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs. En viktig aspekt på parkeringsfrågan är hållbarhetsperspektivet. Andelen av nybilsförsäljningen som utgörs av laddbara bilar ökar hela tiden. De flesta som ska välja bil ser med rätta behovet av en egen parkeringsplats för att kunna ladda bilen över natten. Enligt en SKOP-undersökning ser en stor majoritet av svenskarna (64 procent) det som helt nödvändigt med en egen parkeringsplats med möjlighet att ladda om de skulle köpa en elbil. Behovet av parkering med laddning kommer att öka. Planeringen måste svara upp mot detta.

För att summera det hela: god tillgång till parkering är en förutsättning för att garantera människors mobilitet i hela landet och för omställningen av fordonsflottan. Tankarna på att ta bort parkeringsplatser eller att inte tillskapa nya när det byggs måste skrotas. Rör inte min parkeringsplats!