Oro hos markägare måste tas på allvar

Insändare 10 mars 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu är många markägare och lantbrukare runt sjöarna Viren och Kolsnaren i Vingåkers kommun oroliga och upprörda över de konsekvenser som kan bli av Katrineholms pågående arbete med att utöka sitt vattenskyddsområde. 

Självklart är skyddet av grannkommunens dricksvatten viktigt. Men det finns många aspekter att ta hänsyn till i processen och våra markägares oro är befogad och måste tas på allvar.

Enligt vårt kommungemensamma bolag Sörmland vatten som jobbar med uppdraget har det aldrig varit problem med föroreningar vid Katrineholms vattenintag i Viren. Miljölagstiftningen är dessutom skärpt och inspektionerna på exempelvis lantbruken är omfattande. Detta innebär i sig ett stärkt skydd för vattentäkten. I förslaget till nytt skyddsområde med olika restriktioner som presenterats har man ändå valt att gå från ett relativt begränsat område i sjön Viren till att bland annat innefatta hela Viren med stort landområde runt sjön samt hela Kolsnaren. 

Majoriteten av området ligger inom Vingåkers kommun och runt sjöarna finns många markägare och lantbruk som kan beröras negativt. Även viktiga exploateringsområden för Vingåkers kommun berörs. Det är oerhört viktigt att man i den fortsatta processen även tar hänsyn till såväl enskilda markägare som Vingåkers kommuns utvecklingsmöjligheter. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa