Öppet brev till Flens politiker

Insändare 2 februari 2022 09:39
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu när ni fått lite extra ledighet, kan det kanske finnas tid till att fördjupa sig i några frågor: 

Är det rimligt att genomföra stora besparingar på Stenhammarskolans lägre årskurser. Besparingar som kommer att drabba alla elever och all personal, men allra främst elevhandledare och de elever som har störst behov av extra stöd?
Är det rimligt att skolan får budgeten för nästkommande år i december, vilket gör att det är omöjligt att rekrytera kvalificerad personal (om det mot förmodan skulle bli pengar över) eller mer troligt “minska kostymen” till januari? Är det rimligt att budgeten läggs innan behoven presenterats?

Är det rimligt att om det flyttar in exempelvis ett barn med diabetes, som behöver ha en egen elevhandledare, får skolan ett tilläggsbelopp som max täcker hälften av lönen för elevhandledaren, resten av pengarna betalas av övriga elever på skolan?
Är det rimligt att skollagen, där barnens rätt att få den hjälp och stöd de behöver, ständigt bryts och med de nya besparingarna beskärs ytterligare?

Är det inte rimligt att ni som sitter i BUK-nämnden (barn-, utbildnings- och kulturnämnden) tar tillfället i akt och samtalar med rektorer eller annan skolpersonal som kan visa vilka effekter ert senaste beslut får för barnen, som är allas vår framtid och gemensamma ansvar?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa