Om vi lyckas med stöttningen kommer fler att nå målen

Insändare 9 augusti 2022 08:12
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under flera års tid har vi gjort stora satsningar inom skolan i Vingåker, och nu börjar det ge resultat. Vi höjer elevernas meritvärden, fler uppnår målen och fler kommer in på gymnasiet. Att nå kunskapskraven i skolan är avgörande för hur varje ungdoms liv kommer att gestalta sig. Men vi är inte nöjda, vi vill att alla skall lyckas med den resan. 

Vi vill se ett tydligare samarbete mellan skolan och socialtjänsten. Vi förstår att det inte alltid är lätt att vara förälder. Vi vet att alla krav som samhället ställer på oss får vägen att kännas som en uppförsbacke. En höjd man inte alltid lyckas kliva över. En del av våra barn och unga har extra svåra utmaningar med att passa in, medan några har svårt att sitta still och andra har svårt när ljudnivån blir alltför hög. Vi måste se till att alla känner trygghet och arbetsro. Det är läraren som leder undervisningen och det är läraren som måste få redskapen att lyckas just med detta. 

Om vi lyckas med att ge rätt stöttning där den bäst behövs så kommer fler att uppnå målen i skolan. Tillsammans mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri så ger vi dessa verktyg. Vi behöver samarbeta över förvaltningsgränser och mellan kommun och region. Vi skall organisera oss utifrån familjens behov, inte våra behov. Vi behöver sätta barnet i fokus. 

En röst på oss Socialdemokrater är röst för våra barn.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa