Ökat mediestöd i vårbudgeten säkrar tidningsutdelning

Insändare 24 april 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När kostnaderna för att dela ut tidningar ökar samtidigt som posten börjar delas ut varannan dag så måste vi göra mer så att nyheter landar i din brevlåda varje dag – oavsett var i landet du bor.

Samtidigt som tidningsbranschen befinner sig i en digital omställning där allt fler läser nyheter på nätet är det viktigt att det finns fungerande lösningar för tryckta tidningar. Här är det distributionsstöd för tidningar som finns idag inte tillräckligt bra.

Postnord planerar att börja dela ut posten varannan dag i hela landet nästa år, något som skulle få stora negativa konsekvenser för prenumeranters möjligheter att få sin nyhetstidning varje dag, eftersom många tidningar idag delas ut med posten. Miljöpartiet i regeringen tillsatte i december förra året en utredning med uppdrag att titta på hur tidningsdistribution varje dag skulle kunna säkras, men redan nu i vårbudgeten höjs mediestöden för att just detta ska bli verklighet.

Miljöpartiet har tidigare fått igenom stöd för stärkt journalistisk bevakning i svagt bevakade områden, tagit fram villkor för ett starkare public service och bidragit till att momsen för digital journalistik har kunnat sänkas. Vår utgångspunkt är alltid att skapa förutsättningar för en mångfald av oberoende journalistik i hela landet. I en tid där det fria ordet på många håll är satt under tryck är det viktigare än någonsin att värna medierna och den fria journalistiken. Miljöpartiet har varit starkt drivande för stärkta villkor för medierna, men vi behöver samtidigt fortsatt vara beredda att utveckla press- och mediestödet så att det går i takt med vår tid.

Prenumeranter i hela landet måste kunna ta del av nyheter även i tryckt form och tidningsbranschen saknar idag förutsättningar att självständigt upprätthålla en daglig distribution. Varannandagsutdelning begränsar möjligheten att nå ut med tryckta nyhetstidningar, särskilt i glesbygd, och vi behöver hitta lösningar.

För många läsare, inte minst för äldre, är papperstidningen en viktig nyhetskälla. Postdistribution av tryckta tidningar är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv men också för finansieringen av journalistik i hela landet. Det som händer nära dig ska kunna bevakas och nå dig, oavsett var i landet du bor. Och även i form av att nyheten landar i din brevlåda.


Ämnen du kan följa