Nonchalant att inte ha krav på munskydd

Särskilt förvånande var det att notera att inte ens vårdcentralerna har obligatoriskt bärande av mask, eftersom de ju fritt delar ut masker vid sina entréer, skriver S.G.Daun.

Särskilt förvånande var det att notera att inte ens vårdcentralerna har obligatoriskt bärande av mask, eftersom de ju fritt delar ut masker vid sina entréer, skriver S.G.Daun.

Foto: Magnus Andersson/TT

Insändare2021-11-03 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förutsättningen för att munskydd mot Covid-19 smitta ska fungera är att ALLA i ett väntrum eller inomhuslokal bär sådan mask. Anledningen är att alla befintliga masker endast skyddar omgivningen från det eventuella virus som maskbäraren själv kan lida av.

Konsekvensen är således att det räcker med att en enda person i lokalen inte bär mask för att alla masker ska bli meningslösa där. Det förefaller som om många människor är ovetande om detta att döma av de observationer jag gjort i butiker och andra publika lokaler. OBSERVERA att de masker som vi har och ser omkring oss INTE skyddar bäraren mot Covid-19 virus i luften. De skyddar endast omgivningen från din egen eventuella smitta!

Särskilt förvånande var det att notera att inte ens vårdcentralerna har obligatoriskt bärande av mask, eftersom de ju fritt delar ut masker vid sina entréer. Som exempel kan nämnas att ett stort EU-land som Frankrike fortfarande har obligatoriskt maskbärande i alla köpcentra och butiker. Med dryga böter för eventuella avvikare.

Belgien har i dagarna återinfört ”pandemiinskränkningar” och frekvensen av pandemifall i Sörmland ökar för närvarande. Att i tider som denna visa upp aningslöshet eller nonchalans mot en pågående livsfarlig pandemi innebär ett onödigt och högst oönskat resultat; onödigt många offer.