När prioriterade man bort psykisk hälsa

Insändare 10 december 2023 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Psykisk ohälsa kommer att bli ett faktum inom vård och omsorg när de nya bestämmelserna genomförs angående tidsregler, resurspass och grundschema. Veto som är ett önskemål inom schemaläggning ska tas bort. Men ingen har frågat oss om vi går med på detta. 

Vi blir av med möjligheten att önska hur vi vill arbeta. Detta försvårar vår arbetssituation samt att det drabbar vår arbetsmiljö och brukarfokus. Det är brukarfokuset vi ska lägga energi, tillgodose varje enskild individs olika behov, kan man göra det när man ej känner personen ifråga?

Det undgår ingen att heltid som norm är en rättighet som kommunanställd. Men att arbeta deltid en kortare period för att sedan gå tillbaka till sin heltid, då vet du inte vart du hamnar.
En känsla av trygghet? Den finns inte längre som anställd inom Katrineholms kommun.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa