Moderaternas artikel kan vara okunskap

Insändare2019-10-11 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på ”Moderaterna presenterar en elektrifieringsstrategi” den 1/10. Moderaterna hävdar att kärnkraften är nästintill fossilfri. Ja, om man bortser från brytningen av uran, men uranet är dock klassificerat som en icke förnybar energikälla. 

För att frigöra värmeenergin från uranet i dagens kärnkraft används fissionsprincipen, d.v.s. spjälkning av atomer. För uranet – liksom för andra icke förnybara energikällor som kol, olja och naturgas – behövs ett ångkraftverk för  att överföra värmen från uranet till el. 

Och ångkraftverk kännetecknas av låg verkningsgrad. I Vattenfalls informationsmaterial om kärnkraft på nätet framgår tydligt att deras kärnkraftverk i medeltal har en verkningsgrad på 33 procent. För att erhålla en kWh el från kärnkraft måste man således uppoffra tre kWh värme från uranet; de övriga två måste kylas bort och därmed bidra till uppvärmningen av vår planet.

Ser man på Energimyndighetens statistik så visar den också att kärnkraften står för två tredjedelar av förlusterna i det svenska energisystemet. Det som moderaterna skriver kan vara okunskap, annars är det en bluff.